HGO876/2018
ID intern unic:  377001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 876
din  05.09.2018
cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat
pentru anul academic 2018-2019
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 915     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
    În temeiul art. 95 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), art. 59 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art. 131), precum și al Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 810), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019 (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                         Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale şi mediului                                     Liviu Volconovici
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                              Svetlana Cebotari

    Nr. 876. Chişinău, 5 septembrie 2018.

   
planul