OMEIC380/2018
ID intern unic:  377006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 380
din  31.07.2018
cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate
la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1315     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
    În temeiul pct. 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 25 iulie 2016 “Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 997),
ORDON:
    1. Se aprobă Lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 39 din 21.03.2017 “Cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art. 688).
    3. Direcția Urbanism, construcții și locuințe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatol Usatîi, secretar de stat.

    MINISTERUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                      Chiril GABURICI

    Nr. 380. Chişinău, 31 iulie 2018.


    anexa