DPO857/2018
ID intern unic:  377018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 857
din  23.08.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Petar VÂLOV
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 571
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuție substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-bulgare, domnului Petar VÂLOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 857-VIII. Chișinău, 23 august 2018.