DPO865/2018
ID intern unic:  377130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 865
din  03.09.2018
privind conferirea de distincții de stat unor militari
din cadrul Ministerului Apărării și Armatei Naționale
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 587
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a unităţilor şi subunităţilor și înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Credință Patriei” clasa III

    domnului Viorel BADIA
-
colonel
    domnului Sergiu CIRIMPEI
-
locotenent-colonel
    domnului Ion OJOG
-
locotenent-colonel;

Ordinul „Gloria Muncii”

    doamnei Vera SIMINEL
-
maior în rezervă;

Medalia „Meritul Militar”

    domnului Grigore BALAN
-
maior
    doamnei Rodica EŞANU
-
locotenent
    domnului Vadim GARUŢA
-
plutonier adjutant
    domnului Vladimir GONȚA
-
maior
    domnului Vitalie MICOV
-
locotenent-colonel
    doamnei Snejana NITREAN
-
colonel
    domnului Dorin PEREU
-
căpitan
    domnului Oleg PORNEALĂ
-
maior
    domnului Anton PUGACI
-
locotenent major
    domnului Sergiu SAŞCO
-
căpitan;
    domnului Maxim ŞLAPAC
-
căpitan;

Medalia „Pentru Vitejie”

    domnului Eugeniu BÎNZARI
-
locotenent major
    domnului Serghei CONDREA
-
locotenent major
    domnului Ivan CORNEGRUŢA
-
căpitan
    domnului Ion GÎLEA
-
plutonier
    domnului Artiom GRECU
-
căpitan
    domnului Octavian LUŢA
-
locotenent major
    domnului Valerie RUSU
-
sergent;

Medalia „Nicolae Testemițanu”

    domnului Sergiu BRUNCHI
-
colonel;

Titlul onorific „Maestru în Artă”

    doamnei Elena MANCIU
-

artist-instrumentist în Orchestra Prezidențială;

Titlul onorific „Artist Emerit”

    domnului Alexei CIGRIN
-

artist-instrumentist în Orchestra Prezidențială.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 865-VIII. Chişinău, 3 septembrie 2018.