DPO866/2018
ID intern unic:  377131
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 866
din  03.09.2018
privind conferirea de distincții de stat
unor veterani ai Forțelor Armate
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 588
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii  cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, merite în educarea tinerei generații în spiritul militaro-patriotic și contribuție la protecţia socială a veteranilor,  se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului Iurie CIOFU
-

locotenent-colonel în retragere

    domnului Vladimir TARLAPAN
-
colonel în rezervă
    domnului Serghei UNTILOV
-
locotenent-colonel în retragere;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Gheorghe LISNIC
-
colonel în retragere;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Radu OJOG
-
locotenent-colonel în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Iurie SAULEAC
-
colonel în rezervă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Ghenadie TUTUNARU
-

locotenent-colonel în rezervă.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 866-VIII. Chişinău, 3 septembrie 2018.