DPO867/2018
ID intern unic:  377132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 867
din  04.09.2018
privind conferirea de distincții de stat
unui grup de funcționari vamali
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 589
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii  cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în perfecţionarea controlului vamal, contribuție la fluidizarea traficului de mărfuri şi călători şi înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Credință Patriei” clasa II

    domnului Vasile GÎRBU
-
șef de direcție în cadrul Serviciului Vamal
    domnului Vasile MAZUREAC
-
şef al Postului Vamal Comrat;

Ordinul „Credință Patriei” clasa III

    domnului Dumitru MALAI
-

șef adjunct de direcție în cadrul Serviciului Vamal

    domnului Marian SOFRONI
-
șef adjunct al Biroului Vamal Nord;

Medalia „Meritul Civic”

    doamnei Lilia MELNIC
-
şef de direcție în cadrul Serviciului Vamal.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 867-VIII. Chişinău, 4 septembrie 2018.