DPO876/2018
ID intern unic:  377133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 876
din  08.09.2018
privind conferirea de distincții de stat unui grup de ofițeri
ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 590
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii  cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, contribuție la educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și activitate intensă pe tărîm social, se conferă:

Ordinul „ Credință Patriei” clasa I

    domnului Ion MAHU
-
colonel în rezervă
    domnului Constantin PROFIR
-
colonel în rezervă;

Ordinul „ Credință Patriei” clasa II

    domnului Vasile RUSU
-
colonel în rezervă;

Ordinul „ Credință Patriei” clasa III

    domnului Tudor LUPU
-
locotenent-colonel în rezervă
    domnului Victor MARCIUC
-
locotenent-colonel în rezervă
    domnului Gheorghe MUNTEANU
-
locotenent-colonel în rezervă
    domnului Dumitru TOCMACOV
-
locotenent-colonel în rezervă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 876-VIII. Chişinău, 8 septembrie 2018.