DPO877/2018
ID intern unic:  377134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 877
din  08.09.2018
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 591
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de prețuire a bărbăției, vitejiei și spiritului de sacrificiu, manifestate la executarea unor misiuni speciale, se conferă:
    Ordinul „Credință Patriei” clasa I persoanelor nominalizate în anexa٭ la prezentul decret.
    ٭Anexa conține informații atribuite la secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 877-VIII. Chişinău, 8 septembrie 2018.