HGO866/2018
ID intern unic:  377141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 866
din  05.09.2018
cu privire la aprobarea formularelor-tip
ale actelor permisive
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 926     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    În temeiul art. 21 alin. (3), (5), (8), (13) și art. 27 alin. (3) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40-41, art. 114),  art. 19 alin. (6), (9), (15) şi art. 26 alin. (3) din Legea regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), precum și al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă formularele-tip ale actelor permisive (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                           Liviu Volconovici

    Nr. 866. Chişinău, 5 septembrie 2018.


    formular nr.1

    formular nr.2

    formular nr.3

    formular nr.4

    formular nr.5

    formular nr.6

    formular nr.7