OSFSM456/2018
ID intern unic:  377233
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 456
din  08.09.2018
privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală
unificată/(Declarație) şi a Modului de completare a acesteia
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 1394     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
     MODIFICAT
   
OSFS527 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1519


     În scopul executării prevederilor art.83 alin.(11) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Formularul UNIF18 – Darea de seamă fiscală unificată/(Declarație), conform anexei nr.1;
    Modul de completare a dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (formularul UNIF18), conform anexei nr.2.
    2.1. Pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018 și perioadele fiscale ulterioare, darea de seamă unificată se prezintă distinct, după cum urmează:
    a) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 115) - pentru etapa I;
    b) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie)  (Formularul UNIF18), aprobată conform prezentului ordin - începînd cu etapa II.
    2.2. Obligațiile fiscale aferente taxelor locale și impozitelor pe proprietate pentru perioada fiscală 2018 se vor declara doar în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18) cu completarea anexei nr. 5, tabelelor nr. 6 și 7.
    [Pct. 2 în redacția OSFS527 din 03.10.18, MO384-395/12.10.18 art.1519]
    3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoștința contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 octombrie 2018.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 456. Chişinău, 8 septembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2