DPO875/2018
ID intern unic:  377262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 875
din  07.09.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 594
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în diverse domenii, înalte calități  profesionale și activitate intensă pe tărîm social, se conferă:
„Ordinul Republicii”
  domnului Pavel BODAREV - director general al Societății cu Răspundere Limitată „Moldauditing”
  domnului Serghei CIUHRII - compozitor, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova
  domnului Sergiu NAZARIA - conferențiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
  domnului Victor STEPANIUC -

decan la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova;

„Ordinul de Onoare”
  doamnei Elena BELEACOVA -

expert în domeniul drepturilor omului și al  relațiilor  interetnice

  domnului Victor MOCANU -

președinte al Asociației Sociologilor și Demografilor  din  Republica  Moldova;

Ordinul „Credință Patriei” clasa II
  domnului Victor ALERGUȘ - vicepreședinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan;
Ordinul „Gloria Muncii”
  domnului Vlad BURLEA - compozitor
  domnului Dumitru COJOCARU -

director general al Complexului Turistic „Vatra-Elita” SRL, orașul Vadul lui Vodă

  domnului Nicolae MELECA - președinte al Cooperativei de Consum UniversalCOOP, raionul Anenii Noi
  domnului Anton POZDIRCĂ -

director al filialei Șoldănești a Societății  pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”

  domnului Aurel ZARA -

director al filialei Bălți a Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA;

Medalia „Meritul Civic”
  doamnei Angela SÎRBU - director general al Holdingului „Aquarelle Group”;
Titlul onorific „ Maestru în Artă”
  doamnei Valentina DOGOTARI    (NAFORNIȚĂ) - cîntăreață de operă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
  doamnei Maria DOBRIOGLO -

conducător al Ansamblului-model de Dans Popular „Lale”, satul Chirsova, UTA Găgăuzia

  doamnei Larisa JAR -

șef de catedră la Liceul Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”

   domnului Igor ZENIN - fotoсorespondent.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 875-VIII. Chişinău, 7 septembrie 2018.