DPO881/2018
ID intern unic:  377265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 881
din  19.09.2018
privind numirea în funcție a unor judecători
la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 597
    În temeiul art. 116 alin. (2) și alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următorii:
    COJOCARU Olga
    DIACONU Mihail
    GALBEN Anatolie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 881-VIII. Chişinău, 19 septembrie 2018.