DPO883/2018
ID intern unic:  377267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 883
din  19.09.2018
privind numirea domnului Dmitrii FUJENCO
în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 599
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Dmitrii FUJENCO se numește în funcția de  judecător la Curtea de Apel Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 883-VIII. Chişinău, 19 septembrie 2018.