DPO884/2018
ID intern unic:  377268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 884
din  19.09.2018
privind numirea domnului Corneliu GUZUN
în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 600
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Corneliu GUZUN se numește, pe un termen de patru  ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 884-VIII. Chişinău, 19 septembrie 2018.