DPO885/2018
ID intern unic:  377269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 885
din  19.09.2018
privind numirea doamnei Angela CIUBOTARU
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 601
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Angela CIUBOTARU se numește, prin transfer, în  funcția  de judecător la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 885-VIII. Chişinău, 19 septembrie 2018.