DPO886/2018
ID intern unic:  377270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 886
din  19.09.2018
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 21.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 358-364     art Nr : 602
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    BOGDAN Alexandru                       - la Judecătoria Anenii Noi
    CLEVADA Adrian                           - la Judecătoria Bălți
    MARDARI Alexandru                      - la Judecătoria Chișinău
    POPOV Victoria                               - la Judecătoria Cimișlia
    POTLOG Victor                               - la Judecătoria Cimișlia
    PULBERE Igor                                 - la Judecătoria Chișinău
    ROMANAȘ Alexandra                     - la Judecătoria Orhei
    SCHIBIN Vladislav                           - la Judecătoria Bălți
    STAMBOL Tudor                             - la Judecătoria Chișinău
    UNGUREANU Elena                        - la Judecătoria Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 886-VIII. Chişinău, 19 septembrie 2018.