OMFM157/2018
ID intern unic:  377430
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 157
din  14.09.2018
cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional
automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”
Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 1455
    MODIFICAT
    OMF178 din 16.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1578; în vigoare 16.10.18


    În vederea asigurării îndeplinirii pct. 4, alin. (4) din Hotărîrea Guvernului nr.705 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender),
ORDON:
    1. Se aprobă Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), conform anexei nr.1.
    2. Autoritățile determinate în calitate de autoritate contractantă conform articolului nr.12 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice vor participa la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.
    [Pct.2 în redacția OMF178 din 16.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1578; în vigoare 16.10.18]
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Ministerului Finanțelor.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                 Octavian ARMAȘU

    Nr. 157. Chişinău, 14 septembrie 2018.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMF178 din 16.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1578; în vigoare 16.10.18]

    [Anexa nr.2 abrogată prin OMF178 din 16.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1578; în vigoare 16.10.18]