DPO894/2018
ID intern unic:  377528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 894
din  05.10.2018
privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 615     Data intrarii in vigoare : 05.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuţie la perfecționarea procesului instructiv-educativ și merite în promovarea valorilor general-umane, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
BEJAN Vera
-
profesoară la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, satul Molovata, raionul Dubăsari
BOGACIUC Irina
-
director al Liceului Teoretic „N. Gheorghiu”, municipiul Chișinău
BUNIȚKAIA Govhar
-
director al Liceului Teoretic „N. M. Spătaru”, municipiul Chișinău
COLOMAN Nadejda
-
director interimar al Gimnaziului „A. Pușkin”, orașul Cantemir
CRAPIVNAIA Nina
-
director al Liceului Teoretic „T. Maiorescu”, municipiul Chișinău
NEGARĂ Nina
-

profesoară la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, municipiul  Chișinău

STERNIOALĂ Daria
-
profesoară la Liceul Teoretic „M. Eminescu”, orașul  Florești
ȘAPOVALOV Boris
-
profesor la Liceul Teoretic „D. Cantemir”, municipiul  Chișinău
TIHOLAZ Raisa
-
director al Liceului Teoretic „A. Pușkin”, orașul  Anenii  Noi
VOLCOV Eduard
-
conferențiar universitar la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
BARBAROVA Silvia
-

profesoară la Liceul Teoretic „M. Guboglo”, municipiul  Ceadîr-Lunga

CALACIOVA Tatiana
-

profesoară la Liceul Teoretic „G. A. Gaidarji”, municipiul Comrat

COSNICEAN Efimia
-
profesoară la Liceul Teoretic „C. Stere”, municipiul  Soroca
GHERMAN Ala
-
director al Liceului Teoretic „L. Deleanu”, municipiul  Chișinău
LAHMAN Victor
-
director al gimnaziului din satul Agronomovca,  raionul  Ungheni
MANDAJI Evghenia
-
șef al Direcției Educație, Tineret și Sport, raionul  Taraclia
PETROVSCAIA Elena
-
profesoară la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, orașul  Ocnița;
Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:
CIAUSOV Denis
-

dirijor al Corului de juniori „Cantemus”  al Centrului de Activitate Extrașcolară „Curcubeul”,  municipiul  Chișinău

MATIUȘENSCAIA Irina
-
profesoară la Colegiul Național de Coregrafie
ȘCHIOPU Constantin
-
profesor universitar interimar la Academia de  Muzică, Teatru  și  Arte  Plastice.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 894-VIII. Chişinău, 5 octombrie 2018.