DPO895/2018
ID intern unic:  377529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 895
din  05.10.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 616     Data intrarii in vigoare : 05.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, profesionalismul manifestat în combaterea criminalității și contribuție la educarea tinerei generații în spiritul patriotismului, se conferă:

Ordinul „Credință Patriei” clasa I

    domnului

    Andrei VATAMAN

-

colonel de poliție în rezervă;

Ordinul „Credință Patriei” clasa II

    domnului

    Ion CIOLAN

-

maior de poliție în rezervă;

Ordinul „Credință Patriei” clasa III

    doamnei
    Olga CATARAGA
-
colonel în rezervă

    domnului

    Ion OSOIANU

-

colonel de justiție în rezervă.

    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 895-VIII. Chişinău, 5 octombrie 2018.