OMADRM219/2018
ID intern unic:  377554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ORDIN Nr. 219
din  01.10.2018
cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor
privind evaluarea strategică de mediu
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1493
    În temeiul prevederilor art.20 alin. (2) din Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-118, art.155),
ORDON:
    1. Se aprobă Ghidul cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu, conform anexei.
    2. Se recomandă autorităților administrației publice centrale și locale să aplice prevederile Ghidului în procesul de desfășurare a evaluării strategice de mediu pentru planurile și programele elaborate.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dnei Valentina Țapiș, secretar de stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale.

    MINISTRUL AGRICULTURII,
    DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI                         Nicolae CIUBUC

    Nr. 219. Chişinău, 1 octombrie 2018.


    ghid