OMFM173/2018
ID intern unic:  377587
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 173
din  05.10.2018
cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1521     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1369 din 10 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de bunuri conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de bunuri conform Documentației standard aprobate.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                           Octavian ARMAȘU

    Nr. 173. Chişinău, 5 octombrie 2018.


    anexă
    [Anexa modificată prin EMO1 din 26.10.18, MO400-409/26.10.18 pag.289]