OMFM174/2018
ID intern unic:  377588
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 174
din  05.10.2018
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru
realizarea achizițiilor publice de servicii
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1522     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1367 din 10 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi


    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de servicii conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de servicii conform Documentației standard aprobate.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                  Octavian ARMAȘU

    Nr. 174. Chişinău, 5 octombrie 2018.


    anexă
    [Anexa modificată prin EMO2 din 26.10.18, MO400-409/26.10.18 pag.290]