OMFM175/2018
ID intern unic:  377589
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 175
din  05.10.2018
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin
cererea ofertelor de prețuri
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1523     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1368 din 10 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri conform Documentației standard aprobate.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAȘU

    Nr. 175. Chişinău, 5 octombrie 2018.


    anexă
    [Anexa modificată prin EMO3 din 26.10.18, MO400-409/26.10.18 pag.290]