OMFM176/2018
ID intern unic:  377590
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 176
din  05.10.2018
cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1524     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1370 din 10 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi


    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de lucrări conform prevederilor Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de lucrări conform Documentației standard aprobate.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAȘU

    Nr. 176. Chişinău, 5 octombrie 2018.


    anexă
    [Anexa modificată prin EMO4 din 26.10.18, MO400-409/26.10.18 pag.291]