OMF177/2018
ID intern unic:  377591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 177
din  09.10.2018
cu privire la aprobarea formularului standard
al Documentului unic de achiziții european
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1525
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1366 din 10 octombrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi


    În vederea asigurării îndeplinirii art.1 și art.181, din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, conform anexei nr.1.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL DE STAT                                          Ion CHICU

    Nr. 177. Chişinău, 9 octombrie 2018.


    anexa nr.1