DPO896/2018
ID intern unic:  377603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 896
din  10.10.2018
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Olga BĂTRÎNAC (CIOLACU)
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 626     Data intrarii in vigoare : 10.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în domeniul artei muzicale, pentru contribuție substanțială la promovarea valorilor culturale și activitate de creație prodigioasă, doamnei Olga BĂTRÎNAC (CIOLACU), solistă-vocalistă, i se conferă „Ordinul Republicii”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Igor DODON

    Nr. 896-VIII. Chișinău, 10 octombrie 2018.