DPO897/2018
ID intern unic:  377604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 897
din  10.10.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valeriu OPREA
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 627     Data intrarii in vigoare : 10.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru contribuție la procesul de renaștere spirituală a societății și merite în promovarea valorilor creştin-ortodoxe și în popularizarea moștenirii istorico-culturale, domnului Valeriu OPREA, membru al Consiliului Eparhial al Eparhiei de Edineț și Briceni, i se conferă „Ordinul de Onoare”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 897-VIII. Chişinău, 10 octombrie 2018.