DPO906/2018
ID intern unic:  377699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 906
din  17.10.2018
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenței Sale Domnului Recep Tayyip ERDOĞAN
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 637     Data intrarii in vigoare : 17.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se conferă Excelenței Sale Domnului Recep Tayyip ERDOĞAN, Președintele Republicii Turcia, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru merite deosebite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie, bună înțelegere şi colaborare pe diferite dimensiuni dintre Republica Turcia și Republica Moldova și pentru contribuție substanțială la acordarea unui sprijin important țării noastre.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 906-VIII. Chişinău, 17 octombrie 2018.