DPO907/2018
ID intern unic:  377700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 907
din  19.10.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 638     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru merite în domeniul arhitecturii și urbanisticii, contribuţie la proiectarea și construirea unor obiecte de menire social-culturală şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Stanislav MACARCIUC        - inginer;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Mihail ORLOV                      - arhitect.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 907-VIII. Chişinău, 19 octombrie 2018.