DPO908/2018
ID intern unic:  377701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 908
din  19.10.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 639     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul jurisprudenței, merite în promovarea principiilor fundamentale ale statului de drept și contribuție la apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime și constituționale ale cetățenilor, se conferă:

„Ordinul de Onoare”

    domnului
    Grigore FIODOROV

-

conferențiar universitar la Universitatea

de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

    domnului
    Fiodor GAGAUZ
-
deputat în Parlament;

Ordinul „Gloria Muncii”

    domnului
    Dumitru BEVZA
-
avocat în Biroul Asociat de Avocați
 „Comrat”
    doamnei
    Nina CERNAT
-
judecător la Curtea de Apel Chișinău
    doamnei
    Raisa GUZUN
-
pensionar al organelor Procuraturii
    domnului
    Vasile ȘCHIOPU
-
președinte al Judecătoriei Ungheni;

Medalia „Meritul Civic”

    domnului
    Maxim LEBEDINSCHI
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova  în relațiile cu Parlamentul și Guvernul;

Titlul onorific „Om Emerit”

    domnului Dumitru
    POSTOVAN
-

președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lîngă Camera de Comerț și Industrie a  Republicii  Moldova.

    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Igor DODON

    Nr. 908-VIII. Chişinău, 19 octombrie 2018.