DPO909/2018
ID intern unic:  377807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 909
din  19.10.2018
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Institutului de Neurologie și Neurochirurgie
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 645     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - În semn de profundă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, pentru profesionalismul manifestat de personalul medical la implementarea metodelor avansate de diagnostic și tratament și pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 909-VIII. Chişinău, 19 octombrie 2018.