DPO915/2018
ID intern unic:  377809
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 915
din  26.10.2018
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Efrosinia PASCOVA
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 647     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuţie substanțială la educarea tinerei generații în spiritul valorilor general-umane și activitate metodico-didactică și organizatorică intensă, doamnei Efrosinia PASCOVA, ex-director al Liceului Teoretic Tvardița, raionul Taraclia, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Igor DODON

    Nr. 915-VIII. Chişinău, 26 octombrie 2018.