DPO918/2018
ID intern unic:  377876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 918
din  30.10.2018
privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați din cadrul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului
Afacerilor Interne
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 655     Data intrarii in vigoare : 30.10.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, curajul, bărbăția și spiritul de sacrificiu manifestate la salvarea de vieți omenești și la lichidarea consecințelor exploziei dintr-un bloc locativ din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, se conferă:

Ordinul „ Credință Patriei” clasa I

    domnului

    Vasile BUDAIAN

-
plutonier al serviciului intern;

Ordinul „ Credință Patriei” clasa II

    domnului
    Ghenadie BARBU
-
colonel al serviciului intern;

Medalia „Pentru Vitejie”

    domnului

    Serghei BRENICI

- sergent-major al serviciului intern

    domnului

    Dumitru DUTCA

- sergent-major al serviciului intern

    domnului

    Iurie JOSAN

- plutonier-major al serviciului intern

    domnului

    Nicolai ROJCO

- plutonier-major al serviciului intern

    domnului

    Vitalii RUȘICA

- locotenent-colonel al serviciului intern

    domnului

    Roman STROPȘA

- locotenent-colonel al serviciului intern.
    Art.2.- Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 918-VIII. Chișinău, 30 octombrie 2018.