DPO920/2018
ID intern unic:  377878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 920
din  02.11.2018
privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali
de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 657     Data intrarii in vigoare : 02.11.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:

    ADAMACHI Vera
-
asistentă medicală principală
    TIMIRGAZ Valerii
-
vicedirector;

Medalia „Nicolae Testemițanu” următorilor:

    ANGHEL Alexandru
-
șef de secție
    BÎZDÎGA Ioana
-
asistentă medicală
    PARPAUȚ Vladimir
-
șef de secție
    ROIBU Călin
-
șef de secție
    ZAGURSKI Augustin
-
medic;

Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

    MATCOVSCHI Valeri
-
medic
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 920-VIII. Chişinău, 2 noiembrie 2018.