HBN268/2018
ID intern unic:  377912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 268
din  31.10.2018
cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei
și la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1652     Data intrarii in vigoare : 31.10.2018
    În temeiul art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544) și prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 303/2012), luând în considerare Raportul asupra inflației nr.4, 2018, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6.5 la sută anual.
    2. Se mențin ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 9.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
    3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 42.5 la sută din baza de calcul.
    4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘESINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                             Sergiu CIOCLEA

    Nr. 268. Chişinău, 31 octombrie 2018.