DPO927/2018
ID intern unic:  377914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 927
din  07.11.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 423     art Nr : 663     Data intrarii in vigoare : 07.11.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, merite în desfășurarea acțiunilor protocolare, înaltă măiestrie profesională și contribuție la promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova peste hotare, se conferă:

Ordinul „Credință Patriei” clasa I

    domnului
    Iurie GHEGHEȘCO
-
artist instrumentist în Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova;

Medalia „Meritul Militar”

    domnului
    Stanislav POJAR
-
șef de direcție la Ministerul Apărării;

Titlul onorific „Maestru în Artă”

    doamnei
    Marina BARBĂNOUĂ
-
artist instrumentist în Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova
    domnului
    Artiom GRADINAR
-
șef de grupă orchestrală în Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova;

Titlul onorific „Artist Emerit”

    doamnei
    AlexandraPOSTOLACHI
-

artist instrumentist în Orchestra Prezidențială  a  Republicii  Moldova.

    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 927-VIII. Chişinău, 7 noiembrie 2018.