HGO1083/2018
ID intern unic:  377985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1083
din  08.11.2018
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea
Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 1161
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                        Chiril Gaburici
    Ministrul justiţiei                                                                      Victoria Iftodi

    Nr. 1083. Chişinău, 8 noiembrie 2018.