HGO1092/2018
ID intern unic:  377991
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1092
din  08.11.2018
privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat
pentru anul 2019
Publicat : 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429     art Nr : 1167
    Guvernul  HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 1092. Chişinău, 8 noiembrie 2018.