DPO955/2018
ID intern unic:  378301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 955
din  26.11.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 757     Data intrarii in vigoare : 26.11.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru merite în domeniul transportului auto și gospodăriei drumurilor, contribuţie la sporirea eficienței utilizării mijloacelor de transport, la dezvoltarea infrastructurii drumurilor și înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:

    JOLNACI Alexandru

-

director al Întreprinderii Individuale „JOLNACI Alexandru”, municipiul Chișinău

    SOLOMON Dumitru

-

rector al Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații;

Medalia „Meritul Civic” următorilor:

    ARICOV Fiodor

-

director al Societății pe Acțiuni „Aric-AFS”, municipiul Chișinău

    CUBASOV Vladimir

-

director al Societății cu Răspundere Limitată „Davilar-Trans”, municipiul Chișinău

    MAXIM Vasile

-

director al Societății pe Acțiuni „Baza de Transport Auto-7”, orașul Ștefan Vodă

    MEȘINA Vasile

-

conducător auto la Societatea cu Răspundere Limitată „ARNITRANS”, municipiul Chișinău

    SEREDNEAC Nicolae

-

președinte al Cooperativei de Producere   „Auto-Rapid”, municipiul Chișinău.

    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Igor DODON

    Nr. 955-VIII. Chişinău, 26 noiembrie 2018.