DPO965/2018
ID intern unic:  378302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 965
din  28.11.2018
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Institutului Mamei și Copilului
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 758     Data intrarii in vigoare : 28.11.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - În semn de profundă apreciere a meritelor deosebite în domeniul ocrotirii sănătății și pentru contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de diagnostic și tratament și la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, Institutului Mamei și Copilului i se conferă „Ordinul Republicii”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 965-VIII. Chişinău, 28 noiembrie 2018.