DPO966/2018
ID intern unic:  378303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 966
din  28.11.2018
privind conferirea de distincții de stat unui
grup de lucrători medicali ai Institutului Mamei
și Copilului
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 759     Data intrarii in vigoare : 28.11.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății copiilor, contribuție la perfecționarea procesului curativ-diagnostic și înalt profesionalism, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii”

    doamnei Larisa BOIȘTEAN
-
medic
    doamnei Tatiana MOTELICA
-
moașă superioară
    domnului Virgil PETROVICI
-
șef de secție;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Adrian CHIRIAC
-
șef de secție
    doamnei Tatiana GROSSU 
-
asistentă medicală superioară
    doamnei Veronica GUȘTIUC
-
asistentă medicală principală
    doamnei Maria PLOTNICOVA
-
medic;

Medalia „ Nicolae Testemițanu”

    doamnei Ala CEAHLĂU
-
medic
    doamnei Ludmila PÎNZARI
-
șef de secție;

Titlul onorific „Om Emerit”

    doamnei Jana BERNIC
-
medic.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 966-VIII. Chișinău, 28 noiembrie 2018.