HGO1218/2018
ID intern unic:  378309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1218
din  05.12.2018
cu privire la încheierea contractului
de reprezentare legală a Republicii Moldova
în cadrul unor proceduri judiciare în fața
instanțelor unui alt stat
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1283     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), art. 5 lit. d) prima liniuță din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.424-429, art. 666), precum şi în conformitate cu pct. 5 şi 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 967), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se împuternicește Ministerul Justiției să încheie, în numele Guvernului, cu biroul de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York, SUA, contractul de reprezentare legală a Republicii Moldova în fața United States District Court for the District of Columbia (SUA) în cadrul cererii depuse de OOO „Энергоальянс” privind recunoașterea și executarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a hotărîrii arbitrale a Tribunalului arbitral ad-hoc din 25 octombrie 2013.
    2. Se alocă Ministerului Justiţiei, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 25 000,00 dolari SUA pentru a achita avansul în contul plății onorariilor companiei Bukh Law Firm, P.C., în vederea prestării serviciilor de reprezentare legală în cazul menționat la pct. 1.
    3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile menţionate la pct. 2 la prezentarea documentelor de plată.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                       Victoria Iftodi

    Nr. 1218. Chişinău, 5 decembrie 2018.