DPO979/2018
ID intern unic:  378400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 979
din  04.12.2018
privind conferirea  Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Alexandru CATAN
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 779     Data intrarii in vigoare : 04.12.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, merite în sporirea eficienţei producţiei și activitate organizatorică intensă, domnului Alexandru CATAN, director general al Societății pe Acțiuni „Mezon”, municipiul Chișinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII  MOLDOVA                                                       Igor DODON

    Nr. 979-VIII. Chișinău, 4 decembrie 2018.