DPO983/2018
ID intern unic:  378401
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 983
din  07.12.2018
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 780     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii  cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru merite în domeniul culturii fizice şi sportului, contribuție la dezvoltarea şi promovarea fotbalului moldovenesc și a imaginii Republicii Moldova în lume, se  conferă Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    EPUREANU Alexandru                 -    titular al Selecționatei  de  Fotbal 
                                                                a  Republicii  Moldova
    GAȚCAN Alexandru                     -    titular al Selecționatei de Fotbal
                                                               a Republicii  Moldova
    IONIȚĂ Artur                               -    titular al Selecționatei de Fotbal
                                                               a Republicii Moldova
    SAJIN Gheorghe                           -    antrenor la Centrul de Pregătire
                                                               a Tînărului Fotbalist „Zimbru”,
                                                               Chișinău.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE 
    REPUBLICII  MOLDOVA                                               Igor  DODON

    Nr. 983-VIII. Chișinău, 7 decembrie 2018.