OMSMPS1432/2018
ID intern unic:  378406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 1432
din  07.12.2018
cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 1767     Data intrarii in vigoare : 12.01.2019
    În scopul asigurării planificării corecte a timpului de lucru la întreprinderi, organizații și instituții pentru anul 2019,
ORDON:
    1. Se aprobă balanța timpului de lucru în anul 2019, care se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                                   Silvia RADU

    Nr. 1432. Chişinău, 7 decembrie 2018.


    balanța timpului