DPO1019/2018
ID intern unic:  378527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1019
din  13.12.2018
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 834     Data intrarii in vigoare : 13.12.2018
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii  cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pentru merite în domeniul culturii fizice și sportului, performanțe obţinute în cadrul unor competiţii naționale și internaţionale și contribuție la promovarea unui mod sănătos de viață, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Veaceslav BACAL                              -    antrenor principal de judo la Centrul sportiv
                                                                     de pregătire a loturilor naționale       
    domnului
    Mihail CUCUL                                    -    profesor-antrenor de lupte greco-romane la
                                                                     Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale;   
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Serghei BUSUIOC                               -    decan la Universitatea de Stat de  Educație
                                                                      Fizică  și  Sport;   
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexandru GOREACEV                      -    președinte al Federației Sporturilor Nautice
                                                                     din  Republica  Moldova
    domnului
    Vadim HRANOVSCHI                       -    profesor-antrenor la Școala sportivă specializată
                                                                      de atletism nr.3, municipiul  Chișinău   
    domnului
    Evgheni KARABEȚKI                        -    antrenor superior la Lotul național de înot
    domnului
    Valeriu LUNGU                                  -    profesor-antrenor la Școala sportivă specializată
                                                                     de atletism nr.3, municipiul  Chișinău.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Igor DODON

    Nr. 1019-VIII. Chişinău, 13 decembrie 2018.