HGO1239/2018
ID intern unic:  378534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1239
din  19.12.2018
pentru aprobarea componenței nominale
a Comitetului de supraveghere a auditului
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1319     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 48), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, desemnată în conformitate cu pct. 8 și 10 din Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 807/2018:
    TONU Natalia 

şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor

    CEMERTAN Silvia

consultant principalîn Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor

    CIBOTARI Stela

șef al Direcției reglementare a Departamentului reglementare și autorizare, Banca Națională a Moldovei

    ROTARU Petru
membru al Curții de Conturi
    LUPAȘCU Svetlana
consilier al președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare
    GURDUZA Livia
reprezentant al mediului de afaceri
    IACHIMOVSCHI Anatolie

reprezentant al mediului academic specializat în audit

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Ion Chicu

    Nr. 1239. Chişinău, 19 decembrie 2018.