OMEI543/2018
ID intern unic:  378557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 543
din  21.11.2018
cu privire la aprobarea listelor de verificare
pentru domeniile de control ale Agenției
pentru Protecția Consumatorilor
și Supravegherea Pieței
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1789     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul art. 51 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595) şi al pct. 32 din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 379/2018 „Cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.133-141, art.421),
ORDON:
    1. Se aprobă listele de verificare care urmează a fi aplicate în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competenţă ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței:

Nr. d/o
Domeniul/ denumirea listei
Numărul listei
 
Numărul anexei la ordin
1.

Lista de verificare cerințe generale privind comercializarea produselor și prestarea serviciilor

1
1
2.

Lista de verificaremijloace de măsurare și măsurările în domeniile de interes public

2
2
3.
Lista de verificare produse preambalate și sticle ca recipiente de măsură
3
3
4.

Lista de verificare a biocombustibilului solid

 
4
4
5.

Lista de verificare jocuri de noroc

 
5
5
6.

Lista de verificare structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare

6
6
7.

Lista de verificare servicii turistice prestate de agențiile de turism și turoperatori

7
7
8.

Lista de verificare cerințe privind introducerea și punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electricedestinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

8
8
9.

Lista de verificare comerțul electronic

 
9
9

    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței va plasa prezentul ordin pe pagina web oficială.
    4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dnei Iuliana Drăgălin, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                               Chiril GABURICI

    Nr. 543. Chişinău, 21 noiembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9