HCNPF55/1/2018
ID intern unic:  378612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 55/1
din  17.12.2018
privind aprobarea Regulamentului
cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului
(reasigurătorului)
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 1830     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    În temeiul prevederilor art.39 alin.(4) și art.41 alin.(21) lit.k) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei.
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 55/1. Chișinău, 17 decembrie 2018.

    regulament