HGO1281/2018
ID intern unic:  378633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1281
din  26.12.2018
pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea
personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1360     Data intrarii in vigoare : 28.12.2018
    1. Se stabilește moratoriu temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice și instituțiile finanțate din bugetul de stat, precum și în Casa Națională de Asigurări Sociale în funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2018, conform anexei nr.1.
    2. Prin derogare de la prevederile punctului 1, suspendarea încadrării personalului în autoritățile publice independente și în Casa Națională de Asigurări Sociale pentru numărul de funcții vacante indicate în anexa nr.1 este cu titlu de recomandare.
    3. Se recomandă autorităților publice locale suspendarea încadrării personalului în funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2018, conform anexei nr.2.
    4. Prevederile prezentei hotărîri nu se aplică funcțiilor care, în perioada 30 noiembrie 2018 și pînă la aprobarea prezentei hotărîri, au fost ocupate, precum și celor pentru care, la data aprobării hotărîrii, a fost anunțat concurs.
    5. Pe parcursul moratoriului, angajarea personalului în funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară a numărului de posturi vacante per autoritate indicat în prezenta hotărîre, luînd în considerare numărul funcțiilor ocupate în condițiile punctului 4.
    6. Prin derogare de la prevederile punctului 5, în perioada moratoriului, încadrarea personalului strict necesar realizării misiunii autorității publice din contul numărului de funcții vacante indicate în anexa nr.1 sau în cazul reorganizărilor se efectuează prin coordonarea cu Ministerul Finanțelor.
    7. Moratoriul se aplică pînă la data de 31 decembrie 2019.
    8. Conducătorii autorităților publice/instituțiilor bugetare enumerate în anexele nr.1 şi nr.2 sînt responsabili de executarea prevederilor prezentei hotărîri.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.
    10. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Ion Chicu

    Nr. 1281. Chişinău, 26 decembrie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1281/2018

Numărul de funcții vacante la nivelul bugetului de stat și Casei Naționale de
Asigurări Sociale pentru care se suspendă încadrarea

Denumirea autorității publice/instituției bugetare
Cod
Numărul de unități vacante pentru care se suspendă încadrarea
1
2
3
TOTAL la nivelul bugetului de stat
 
8147
inclusiv:
 
 
Secretariatul Parlamentului
0101
37
Aparatul Președintelui Republicii Moldova
0102
5
Curtea Constituțională
0103
3
Curtea de Conturi
0104
12
Cancelaria de Stat
0201
129
Ministerul Finanțelor
0203
422
Ministerul Justiției
0204
469
Ministerul Afacerilor Interne
0205
2586
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
0206
63
Ministerul Apărării
0207
1581
Ministerul Economiei și Infrastructurii
0218
108
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
0219
424
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
0220
247
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
0221
692
Biroul Național de Statistică
0241
73
Agenția Relații Funciare și Cadastru
0242
12
Agenția Relații Interetnice
0243
3
Agenția „Moldsilva”
0244
4
Centrul Național Anticorupție
0247
9
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
0248
 
Agenția Proprietății Publice
0249
98
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
0250
13
Agenția de Investiții
0251
20
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
0252
 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
0275
240
Agenția Națională Antidoping
0277
 
Centrul Serviciului Civil
0279
 
Consiliul Superior al Magistraturii
0301
374
Consiliul Superior al Procurorilor
0302
29
Procuratura Generală
0303
283
Oficiul Avocatului Poporului
0401
24
Comisia Electorală Centrală
0402
6
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
0403
13
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
0404
24
Consiliul Concurenței
0405
51
Serviciul de Informații și Securitate
0406
-
Autoritatea Națională de Integritate
0407
51
Serviciul de Protecție și Pază de Stat
0408
-
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității    
0409
8
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
0410
9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  
0411
2
Academia de Științe a Moldovei
0501
19
Institutul Național al Justiției
0502
4
 
 
 
Casa Națională de Asigurări Sociale
 
391


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1281/2018

Numărul de funcții vacante la nivel de unitate administrativ-teritorială

pentru care se recomandă suspendarea încadrării


Denumirea unității administrativ-teritoriale

Numărul de funcții vacante pentru care se suspendă încadrarea

1
2
TOTAL
5225
inclusiv:
 
Municipiul Chișinău
2624
Municipiul Bălți
201
Anenii Noi
56
Basarabeasca
81
Briceni
9
Cahul
131
Cantemir
167
Călărași
132
Căușeni
82
UTA Găgăuzia
191
Cimișlia
142
Criuleni
57
Dondușeni
36
Drochia
26
Dubăsari
92
Edineț
32
Fălești
64
Florești
33
Glodeni
33
Hîncești
4
Ialoveni
59
Leova
71
Nisporeni
109
Ocnița
25
Orhei
294
Rezina
45
Rîșcani
55
Sîngerei
54
Soroca
8
Strășeni
66
Șoldănești
72
Ștefan Vodă
93
Taraclia
44
Telenești
29
Ungheni
8